SERWIS I ODBUDOWA MASZYN

Firma FP SPOMAX SA zapewnia pełne wsparcie techniczne, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wszystkich maszyn i urządzeń znajdujących się w ofercie.

Firma FP SPOMAX SA zapewnia pełne wsparcie techniczne, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wszystkich maszyn i urządzeń znajdujących się w ofercie. Nasi specjaliści i wykwalifikowani inżynierowie odniosą się w sposób profesjonalny do Państwa potrzeb i zaproponują odpowiednie rozwiązania techniczne i serwisowe.  Maszyny i urządzenia są objęte 12 miesięcznym okresem gwarancyjnym, jeśli nie istnieją inne zapisy w dokumentach kontraktowych. 

Naprawa gwarancyjna, nie powoduje przedłużenia okresu udzielonej gwarancji, ani nie uruchamia nowego zobowiązania gwarancyjnego.
Gwarancja nie obejmuje czynności naprawczych, związanych z normalnym zużyciem eksploatacyjnym oraz tych, spowodowanych działaniem siły wyższej lub eksploatacją niezgodną z wymaganiami technicznymi. Gwarancją nie są objęte również szkody lub usterki, których przyczyna wynika z nieprawidłowego zamontowania i nieprzestrzegania zaleceń oraz wskazówek podanych w instrukcji obsługi lub Dokumentacji Techniczno-Rozruchowej. W okresie pogwarancyjnym firma FP SPOMAX SA zapewnia Państwu naprawę i konserwację maszyn i urządzeń przez siebie wyprodukowanych, która umożliwi utrzymanie sprzętu w odpowiednim stanie. Firma oferuje części zamienne do wszystkich produkowanych przez siebie maszyn, przez co stwarzamy możliwość zabezpieczenia Państwu własnego magazynu części zamiennych. Na życzenie, firma FP SPOMAX SA dokonuje przeglądów linii technologicznych wykonanych przez innych producentów. W razie konieczności przeprowadza remonty oraz naprawy maszyn powierzonych.