Dmuchawy root's

Dmuchawy typu Roots

Dmuchawy typu Roots

Dmuchawy typu Roots są przeznaczone do wytwarzania ciągłego nadciśnienia lub podciśnienia powietrza lub gazów obojętnych. Stosowane do transportu pneumatycznego zapewniają, że nośnik transportowego materiału jest wolny od zanieczyszczeń olejowych. Dmuchawy stosowane są także do napowietrzania osadników w oczyszczalniach ścieków.

Osłony dźwiękochłonne OD

Osłony dźwiękochłonne OD

Osłony dźwiękochłonne OD stosowane są do wyciszania pracy dmuchaw typu Roots. Osłony mogą być instalowane w pomieszczeniach zamkniętych jak również w terenie otwartym. Osłony umożliwiają redukcję emisji dźwięku.