Roots blowers

Dmuchawy typu Roots

Roots type blowers

Roots type blowers are designed for continuous generation of overpressure or vacuum of air or inert gases. There are used in pneumatic conveying systems, aeration of tanks in sewage plants - wherever the carrier of the transported material needs to be free from oil impurities.

Osłony dźwiękochłonne OD

Acoustic hoods type OD

Osłony dźwiękochłonne OD stosowane są do wyciszania pracy dmuchaw typu Roots. Osłony mogą być instalowane w pomieszczeniach zamkniętych jak również w terenie otwartym. Osłony umożliwiają redukcję emisji dźwięku.