Walce

Walce

FP SPOMAX SA produkuje oraz regeneruje walce do wszelkiego typu urządzeń mielących i rozdrabniających, stosowanych w przemyśle zbożowo-młynarskim, paszowym, cukierniczym, piekarnictwie itp. Walce mogą być montowane w urządzeniach własnej produkcji jak i innych marek. Walce wykonywane są metodą odlewania odśrodkowego w wersji dwuwarstwowej lub jednowarstwowej.