WYPOSAŻENIE DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO, ENERGETYCZNEGO, CHEMICZNEGO ORAZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Przemysł młynarski

Firma FP SPOMAX SA produkuje dla przemysłu młynarskiego maszyny i urządzenia, które są niezbędne w złożonym procesie produkcyjnym. Aby uzyskać najlepszej, jakości produkty w przemyśle młynarskim firma wprowadza najnowsze rozwiązania konstrukcyjne w maszynach i urządzeniach instalowanych w najważniejszych działach młyna jak: czyszczarnia, młyn właściwy, aspiracja i transport pneumatyczny. Główne maszyny mielące – mlewniki walcowe są produkowane w kilku typach w oparciu o własne walce, odlewane i obrabiane na terenie firmy. Maszyny odsiewające i sortujące – odsiewacze kwadratowe są wykonywane, jako maszyny wielodziałowe w kilku rodzajach i wielkościach.

Firma produkuje również nowoczesne urządzenia ważące służące do automatycznego odważania i zliczania masy w przesypie materiałów mącznych i ziarnistych; mikrodozowniki dozujące precyzyjne mikroskładniki do mąki; wychwytywacze magnetyczne przeznaczone do oczyszczania produktów z zanieczyszczeń ferromagnetycznych; dmuchawy Roots`a stosowane do transportu materiałów sypkich przy użyciu powietrza; urządzenia filtrujące i wiele innych.

Przemysł paszowy

FP SPOMAX SA produkuje maszyny dla przemysłu paszowego, które uczestniczą w procesie produkcji paszy. Najważniejsze maszyny, to mlewniki walcowe, które mają silniki napędowe w obudowie mlewnika.

Przemysł energetyczny

Dla przemysłu energetycznym firma FP SPOMAX SA dostarcza kompletne linie przetwarzające biomasę w oparciu o produkowane maszyny: suche oddzielacze kamieni usuwające kamienie i elementy metalowe; podwójne mlewniki walcowe rozdrabniające biomasę; wagi elektroniczne do ważenia biomasy; przenośniki łańcuchowe przeznaczone do transportu mechanicznego; dmuchawy typu Roots do transportu pneumatycznego zmielonej biomasy oraz inne urządzenia pomocnicze.

Ochrona środowiska

Firma FP SPOMAX S.A., jako jedyna w Polsce produkuje dmuchawy Roots’a, które są z powodzenie wykorzystywane w oczyszczalniach ścieków. Dmuchawy napowietrzają tam zbiorniki osadu, gdzie następuje proces biologicznego rozkładu związków organicznych. Drugim ważnym zastosowaniem dmuchaw Roots’a w ochronie środowiska jest transport biogazu z wysypisk śmieci do urządzeń wytwarzających z biogazu energię elektryczną.