AUDYT TECHNOLOGICZNY MŁYNÓW I SZKOLENIA MŁYŃSKIE

Audyty

Audyty technologiczny młyna to rzetelna ocena aktualnego potencjału technologicznego poszczególnych części obiektu i instalacji. Audyt przeprowadzany przez naszych specjalistów pozwala na identyfikację słabych i mocnych stron funkcjonowania młyna. Efektem przeprowadzonych prac jest raport, który pozwala na optymalizację pracy młyna oraz procesu zarządzania. Audyt technologiczny jest przeprowadzany przez Państwa opiekuna wraz z ekspertem branżowym. Audyt wskazuje obszary w działalności Państwa przedsiębiorstwa, które wymagają wsparcia oraz te, które mogą stać się podstawą do dalszego rozwoju firmy.

Zakres audytu technologicznego obejmuje m.in.:

  • analizę kluczowych technologii wykorzystywanych w Państwa przedsiębiorstwie,
  • analizę źródeł pochodzenia technologii oraz stopnia ich zużycia,
  • analizę procesu produkcyjnego, istniejących i potencjalnych problemów technologicznych,
  • analizę funkcjonowania przedsiębiorstwa w porównaniu do standardów w branży,
  • analizę potencjału zasobów ludzkich,
  • inne obszary, uzgadniane indywidualnie.

Wynikiem audytu jest raport, w którym przedstawiony jest obecny stan firmy pod kątem jej rozwoju technologicznego, wraz z kierunkami rozwoju przedsiębiorstwa, wnioskami oraz zaleceniami do dalszych działań. Raport taki może być dokumentem wspierającym przy aplikowaniu o dofinansowanie z różnych źródeł, w celu modyfikacji potencjału technologicznego firmy. Na życzenie, otrzymają również Państwo certyfikat przeprowadzonego audytu. Zaufanie to podstawa. Przedstawiamy umowę o poufności, gwarantującą Państwu zachowanie przez Was pełnej poufności danych, na każdym etapie wspólnych działań.

Zapewniamy nowoczesne szkolenia w Państwa przedsiębiorstwie kierując się potrzebą oszczędności czasu i szczegółowej, dogłębnej informacji. Stawiamy na wiarygodność i profesjonalizm oraz dobrą relację i atmosferę rozmowy. Terminy szkoleń w Państwa przedsiębiorstwie dostosowujemy do indywidualnych potrzeb.

Szkolenia na terenie naszej firmy prowadzimy w grupach w naszych salach wykładowych oraz na wybranych przez Państwa naszych maszynach i urządzeniach. Terminy szkoleń będą przesyłane w indywidualnych zaproszeniach. Zapewniamy gorące posiłki i napoje oraz proponujemy zakwaterowanie w korzystnych cenach.

Szkolenia

Zapewniamy nowoczesne szkolenia w Państwa przedsiębiorstwie kierując się potrzebą oszczędności czasu i szczegółowej, dogłębnej informacji. Stawiamy na wiarygodność i profesjonalizm oraz dobrą relację i atmosferę rozmowy. Terminy szkoleń w Państwa przedsiębiorstwie dostosowujemy do indywidualnych potrzeb.
Szkolenia na terenie naszej firmy prowadzimy w grupach w naszych salach wykładowych oraz na wybranych przez Państwa naszych maszynach i urządzeniach. Terminy szkoleń będą przesyłane w indywidualnych zaproszeniach. Zapewniamy gorące posiłki i napoje oraz proponujemy zakwaterowanie w korzystnych cenach.