Aspiracja i transport pneumatyczny

Waga LIBRA

Waga LIBRA

Waga LIBRA służy do automatycznego odważania i zliczania masy w przesypie materiałów sypkich, mącznych i ziarnistych. Może także służyć także, jako regulator przepływu, dozujący produkt o nastawionej wydajności.

Wychwytywacz magnetyczny WM3

Wychwytywacz magnetyczny WM3

Wychwytywacz magnetyczny WM3 jest to urządzenie przeznaczone do oczyszczania ziarna zbóż z zanieczyszczeń o własnościach ferromagnetycznych w młynach i kaszarniach.

Śluza-SLU

Śluza SLU

Śluza SLU służy do odprowadzania produktów i pyłów z urządzeń oddzielających produkt od powietrza w instalacjach aspiracyjnych (odpylających) oraz instalacjach transportu pneumatycznego.

Zasilacz-śluzowy-ZLU

Zasilacz śluzowy ZLU

Zasilacz śluzowy ZLU służy do podawania produktów sypkich do instalacji transportu pneumatycznego – tłoczącego O maksymalnym ciśnieniu do 1 Bar.

Pneumocyklon PPC

Pneumocyklon PPC

Pneumocyklon PPC stosowany jest w instalacji transportu pneumatycznego w celu oddzielenia produktu od powietrza transportującego. Działa na zasadzie wykorzystania siły odśrodkowej.

Filtr-rękawkowy-FRW

Filtr rękawkowy FRW

Filtr rękawkowy FRW przeznaczony jest do oczyszczania powietrza z zanieczyszczeń stałych i pyłów w instalacjach aspiracyjnych maszyn, urządzeń i zbiorników oraz instalacji transportu pneumatycznego.

Wychwytywacz magnetyczny WM4

Wychwytywacz magnetyczny WM4

Wychwytywacz magnetyczny WM4 to urządzenie przeznaczone do oczyszczania produktów sypkich z zanieczyszczeń ferromagnetycznych. Charakteryzuje się znakomitą skutecznością dzięki zastosowaniu magnesów neodymowych (z ziem rzadkich).