Młyn Właściwy

Mlewnik walcowy FMO-8A

Mlewnik walcowy FMO-8A

Mlewnik walcowy FMO-8A (8-walcowy, piętrowy z walcami o średnicy 250 mm lub 300 mm). Służy do mielenia i łamania ziaren zbóż, a także do uzyskiwania mąki i semoliny w młynach mącznych i kaszkowych. Stosowany może być także do rozdrabniania wielu innych surowców pochodzenia rolniczego i mineralnego. FMO-8A jest mlewnikiem zautomatyzowanym z możliwością komunikacji z komputerem nadrzędnym.

Mlewnik walcowy FMO-7A

Mlewnik walcowy FMO-7A

Mlewnik walcowy FMO-7A (4-walcowy z walcami o średnicy 250 mm lub 300 mm). Służy do mielenia i łamania ziaren zbóż, a także do uzyskiwania mąki i semoliny w młynach mącznych i kaszkowych. Może być zastosowany do wstępnego zgniecenia ziarna w liniach przemiału żyta, a także do rozdrabniania wielu innych surowców pochodzenia rolniczego i mineralnego. FMO-7A jest mlewnikiem zautomatyzowanym z możliwością komunikacji z komputerem nadrzędnym.

Mlewnik walcowy FMO-6A

Mlewnik walcowy FMO-6A

Mlewnik walcowy FMO-6A (8-walcowy, piętrowy z walcami o średn. 250 mm). Służy do mielenia i łamania ziaren zbóż, do uzyskiwania mąki i semoliny w młynach mącznych i kaszkowych. Stosowany może być także do rozdrabniania wielu innych surowców pochodzenia rolniczego i mineralnego. FMO-6A jest mlewnikiem automatycznym wykonywanym w opcjach o zróżnicowanym stopniu automatyzacji, także z możliwością komunikacji z komputerem nadrzędnym.

Mlewnik walcowy FMO-5A

Mlewnik walcowy FMO-5A

Mlewnik walcowy FMO-5A (4-walcowy z walcami o średnicy 250 mm) Służy do mielenia i łamania ziaren zbóż w młynach i semolinowych. Może być zastosowany do wstępnego zgniecenia ziarna w liniach przemiału żyta, a także do rozdrabniania wielu innych surowców pochodzenia rolniczego i mineralnego. FMO-5A jest mlewnikiem automatycznym wykonywanym w opcjach o zróżnicowanym stopniu automatyzacji, także z możliwością komunikacji z komputerem nadrzędnym.

Mlewnik HLW-1A

Mlewnik HLW-1A i Mlewnik HLW-2A

Mlewnik HLW-1A jest mlewnikiem automatycznym 2-walcowym. Mlewnik HLW-2A jest mlewnikiem automatycznym, piętrowym 4-walcowym. Obie wersje przeznaczone są do intensywnego przemiału pszenicy, żyta, kukurydzy, oraz pozostałych zbóż, a także innych surowców pochodzenia roślinnego i mineralnego. W liniach przemiałowych o małej wydajności mogą być podzielone na długości w celu optymalnego zaprojektowania instalacji.

Odsiewacze kwadratowe typ SFC i SFA

Odsiewacze kwadratowe typ SFC i SFA

Odsiewacze kwadratowe typ SFC i SFA służą do odsiewania i sortowania zmielonych produktów zbożowych powstałych w kolejnych fazach technologicznego procesu przemiału w młynie. Odsiewacze są urządzeniami wielodziałowymi (maks. 10-cio działowymi) o krótkiej drodze odsiewania, dzięki czemu charakteryzują się bardzo wysokimi parametrami i posiadają dużą sumaryczną powierzchnię sit, w porównaniu z do miejsca potrzebnego do zabudowy.

Odsiewacze kontrolne SKA

Odsiewacze kontrolne SKA

Odsiewacze kontrolne SKA przeznaczone są do kontroli granulacji gotowej mąki albo do sortowania zmielonych produktów zbożowych powstałych w wyniku technologicznego procesu przemiału w młynach i kaszarniach.

Mikrodozownik

Mikrodozownik

Mikrodozownik jest przeznaczony do precyzyjnego dozowania mikroskładników do mąki przy użyciu metody ważenia. Kosz jest wyposażony w mieszadło, które zapobiega zawieszaniu i gromadzeniu się dodatków. Urządzenie służy do dozowania mikroskładników, takich jak witaminy, kwas askorbinowy, suchy gluten itp.

Rzutnik otrębowy

Rzutnik otrębowy

Rzutnik otrębowy służy do oddzielania bielma mąki od otrąb w procesie przemiału pszenicy i żyta.

Rzutnik kaszkowy

Rzutnik kaszkowy

Rzutnik kaszkowy przeznaczony jest do rozbijania i spulchniania mlewa spłatkowanego na walcach gładkich. Wspomaga także przemiał na pasażach kaszkowych.