PROJEKTOWANIE I BUDOWA KOMPLETNYCH SYSTEMÓW MŁYNARSKICH

FP SPOMAX S.A. jako jedyna firma w Polsce zajmuje się kompleksową budową młynów.

FP SPOMAX S.A. produkuje maszyny, wykonuje projekty kompletnych młynów, montaż oraz uruchomienie obiektu. Firma buduje młyny od ponad 20 lat. Realizacje są wykonywane na całym świecie, od Europy, Ameryki Południowej i Północnej aż po kraje dalekiego wschodu. Każdy z projektów jest indywidualny pod względem wymagań inwestora. W zależności od potrzeb danego Inwestora oraz strefy geograficznej budujemy młyny o różnej wydajności od 50 do 2000 ton/ 24 h. W skład każdego projektu młyna wchodzą działy: przyjęcie zboża, czyszczarnia, młyn właściwy oraz dział pakownia i wydawanie produktów. Ze względu na produkcję maszyn i urządzeń dla przemysłu młynarskiego FP SPOMAX S.A. jest w stanie wyposażyć każdy z działów młyna maszynami produkowanymi na terenie firmy. W ostatnich latach firma wykonała kilka inwestycji młyńskich na rynku Ameryki Południowej i Środkowej. Powstały obiekty młyńskie w Chile, Ekwadorze, Kolumbii i Panamie. Na rynku europejskim to przede wszystkim młyny w Polsce od 80 do 2000 ton/ 24h oraz w krajach: Niemcy, Wielka Brytania, Węgry, Białoruś, Ukraina, Litwa.

Proces budowy młyna zaczyna się w firmie od uzgodnień z inwestorem i wykonania projektu wstępnego. Dalsze prace to wykonanie projektu technologicznego, budowy maszyn w FP SPOMAX S.A., dostawy i montaż na obiekcie. Dopełnieniem całego procesu jest wizualizacja obiektu (sterowanie, komputery, program SCADA) oraz uruchomienie obiektu i oddanie Inwestorowi do użytkowania. Program SCADA pozwala na pełną wizualizację procesu przemiału. System nadzoruje pracę młyna w sposób automatyczny poprzez system czujników i zabezpieczeń ograniczając w ten sposób ilość załogi w młynie do minimum.

Inżynierowie w firmie FP SPOMAX S.A. są wysoce wykwalifikowanymi pracownikami w zakresie uruchomień młynów, przemiału ziarna oraz uzyskania podczas przemiału mąk zgodnie z parametrami technologicznymi i założeniami projektu. Firma FP SPOMAX S.A. podejmując zadanie z nowym młynem jest w pełni przygotowanym zakładem do wykonania całego procesu (projektowanie, produkcja maszyn, montaż, uruchomienie).