Czyszczarnia

Separator sitowo-wibracyjny SSW

Separator sitowo-wibracyjny SSW

Separator sitowo-wibracyjny SSW przeznaczony jest do oczyszczania zboża z zanieczyszczeń większych i mniejszych od ziarna oraz z zanieczyszczeń lżejszych od ziarna przy zastosowaniu kanału pneumatycznego.

Suchy oddzielacz kamieni SOK

Suchy oddzielacz kamieni SOK

Suchy oddzielacz kamieni SOK jest maszyną dwupokładową służącą przede wszystkim do wydzielania kamieni ze strumienia ziarna (na dolnym sicie). Na górnym sicie można dodatkowo wydzielać lekką frakcję ziarna nienadającego się do przemiału lub sortować zboże na frakcję lekką i ciężką.

Maszyna szorująca

Maszyna szorująca

Maszyna szorująca służy do oczyszczania powierzchni zboża ze związanych z nim cząstek pyłu, piasku i łuski oraz usuwania zanieczyszczeń organicznych.

Elektroniczny stabilizator strumienia ziarna SSZ-e

Elektroniczny stabilizator strumienia ziarna SSZ-e

Elektroniczny stabilizator strumienia ziarna SSZ-e służy do grawimetrycznego stabilizowania przepływu ziarna w liniach jego przygotowania do przemiału.