WALCE


FP SPOMAX SA produkuje oraz regeneruje walce do wszelkiego typu urządzeń mielących i rozdrabniających, stosowanych w przemyśle zbożowo-młynarskim, paszowym, cukierniczym, piekarnictwie itp. Walce mogą być montowane w urządzeniach własnej produkcji jak i innych marek. Walce wykonywane są metodą odlewania odśrodkowego w wersji dwuwarstwowej lub jednowarstwowej.

FP SPOMAX SA produkuje walce rowkowane, samoszorstkujące oraz gładkie. Walce posiadają grubość warstwy białej 15-20 mm; średnicę 150-600 mm; twardość: samoszorstkujące 380-430 HB, gładkie i rowkowane 500-580 HB. Firma FP SPOMAX SA zajmuje się również regeneracją walców (ocena walca, rowkowanie walca, wymiana czopów, szlifowanie, piaskowanie).