SYSTEM POMIARU I KONTROLI AIROOT'S


AIROOT’S jest nowatorskim rozwiązaniem technologicznym z zastosowaniem sterownika przemysłowego firmy Schneider-Electric z panelem operatorskim. Ma on za zadanie monitorować parametry pracy dmuchaw typu "Root’s" pod względem temperatur występujących wewnątrz obudowy dmuchawy, warunków atmosferycznych, panujących ciśnień na wlocie jak i na wylocie od strony kolektora. Ciągły monitoring pracy dmuchawy pozwala na szybką reakcję w przypadku alarmu lub stanu ostrzeżenia oraz na bezpieczną pracę dmuchaw. Inicjowanie ostrzeżeń i alarmów uruchamia sygnalizację, która włącza się przy przekroczeniu nastaw ostrzegawczych i alarmowych, z zastosowaniem protokołu TCP/IP lub sygnałów elektrycznych.Airoot’s może obsługiwać pomiar temperatury i ciśnienia w wielu punktach pracy dmuchawy jak np.:
  • Pomiar temperatury wewnątrz obudowy dmuchawy
  • Pomiar temperatury na zewnątrz obudowy dmuchawy
  • Pomiar temperatury wewnątrz i na zewnątrz obudowy dmuchawy
  • Pomiary temperatur i ciśnienia na wylocie dmuchawy
  • Pomiary temperatur i ciśnień na wlocie i wylocie dmuchawy
  • Ustawianie, analiza i zapamiętywanie nastaw wartości ostrzegawczych i alarmowych pomiarów z zapisaniem nazwy alarmu, daty powstania i zaniku każdego z alarmów

Panel kontrolny