ASPIRACJA I TRANSPORT PNEUMATYCZNY


Śluza SLU służy do odprowadzania produktów i pyłów z urządzeń oddzielających produkt od powietrza w instalacjach aspiracyjnych (odpylających) oraz instalacjach transportu pneumatycznego.
Zasilacz śluzowy ZLU służy do podawania produktów sypkich do instalacji transportu pneumatycznego - tłoczącego O maksymalnym ciśnieniu do 1 Bar.
Pneumocyklon PPC stosowany jest w instalacji transportu pneumatycznego w celu oddzielenia produktu od powietrza transportującego. Działa na zasadzie wykorzystania siły odśrodkowej.
Filtr rękawkowy FRW przeznaczony jest do oczyszczania powietrza z zanieczyszczeń stałych i pyłów w instalacjach aspiracyjnych maszyn, urządzeń i zbiorników oraz instalacji transportu pneumatycznego.
Wychwytywacz magnetyczny WM3 jest to urządzenie przeznaczone do oczyszczania ziarna zbóż z zanieczyszczeń o własnościach ferromagnetycznych w młynach i kaszarniach.
Wychwytywacz magnetyczny WM4 to urządzenie przeznaczone do oczyszczania produktów sypkich z zanieczyszczeń ferromagnetycznych. Charakteryzuje się znakomitą skutecznością dzięki zastosowaniu magnesów neodymowych (z ziem rzadkich).
Waga LIBRA służy do automatycznego odważania i zliczania masy w przesypie materiałów sypkich, mącznych i ziarnistych. Może także służyć także, jako regulator przepływu, dozujący produkt o nastawionej wydajności.