Walce

top FP SPOMAX jest jednym z największych w Europie dostawców odlewanych odśrodkowo walców stosowanych w przemyśle zbożowo-młynarskim, spożywczym, olejarskim i chemicznym. Produkowane przez nas walce stosuje się do rozdrabniania, rozcierania i zgniatania produktów pochodzenia roślinnego i mineralnego.
Dostarczamy walce gładkie, rowkowane, samoszorstkujące stosowane głównie w młynarstwie.

Standardowe parametry warstwy zewnętrznej (roboczej):
- grubość: 15-20 mm
- twardość: 500-540 HB, max 580 HB

 

 

 

 
Proces odlewania

Walce firmy FP SPOMAX odlewane są w zakładowej odlewni wyposażonej w jedną z najnowocześniejszych w Europie linii odśrodkowego odlewania walców. Skład chemiczny produkowanych walców jest ściśle kontrolowany podczas procesu odlewania, a każdy odlew posiada indywidualny numer. Metoda odlewania odśrodkowego umożliwia pełną kontrolę nad przebiegiem procesu odlewania oraz zapewnia jednorodną strukturę warstwy utwardzonej. Dzięki temu FP SPOMAX oferuje wysokiej jakości produkt, który może być używany przez wiele lat.

Obróbka walców

Po zakończeniu procesu odlewania następuje cięcie walców na wymaganą długość oraz ich obrabianie zgodnie z wymaganiami klienta. Produkowane przez FP SPOMAX walce podlegają procesowi wyważania dynamicznego. Po zakończeniu procesu wytwarzania walce poddawane są ścisłej kontroli podczas której porównuje się produkt gotowy z zamówieniem. Certyfikat zawierający efekty takich pomiarów dostarczany jest do klienta.

FP SPOMAX produkuje walce zarówno do mlewników własnej produkcji, jak również do licznych urządzeń oferowanych przez innych producentów. Obecnie posiadamy szczegóły techniczne niezbędne do produkcji prawie 1000 różnych typów walców używanych w przemyśle spożywczym.

Kontrola jakości

FP SPOMAX wprowadził system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001, który zawiera schemat kompletnej identyfikacji produktu na każdym etapie produkcji. Walec wyprodukowany w naszej firmie posiada indywidualny numer, który pozwala na jego identyfikację.
Dane o walcu takie jak: skład chemiczny, twardość, wymiary, rowkowanie, data produkcji, nazwa klienta są przechowywane w firmie przez okres 10 lat.

Program dostaw

FP SPOMAX dostarcza walce do różnych typów maszyn. W zależności od życzenia klienta dostarczamy
- walce całkowicie obrobione, z powierzchnia roboczą szlifowaną, rowkowaną lub szorstką i z obrobionymi czopami
- walce półobrobione z powierzchnią roboczą szlifowaną lub szorstką i z czopami o jednakowej średnicy na całej długości przeznaczone do dalszej obróbki.

                             Walce całkowicie obrobione                                                                      Walce półobrobione
walce

W tabeli podano parametry walców młyńskich półobrobionych ze standardowymi czopami o wymiarach: średnica czopa 95 mm, długość 500 mm

Walce-tabela3

 

Walce samoszorstkujące

Walce te stosowanie są głównie jako walce młyńskie w procesach przemiału pszenicy i żyta na mąkę, zastępując walce gładkie dotychczas stosowane na pasażach wymiałowych. Mogą one zastępować również walce drobnorowkowane ostatnich pasaży wymiałowych.
Walce samoszorstkujące znajdują także zastosowanie do przemiału innych materiałów sypkich w przemyśle spożywczym, paszowym, chemicznym i farmaceutycznym.
   
Częścią roboczą walca jest odlewana odśrodkowo tuleja z żeliwa o specjalnym składzie chemicznym, mikroporowatej strukturze i obniżonej twardości do ok. 400 HB. Dzięki specjalnym właściwościom możliwe jest długookresowe utrzymanie wymaganej na danym pasażu szorstkości własnej powierzchni roboczej walca.
  
Zastosowanie walców samoszorstkujących prowadzi do zwiększenia wyciągu mąki pasażowej, a zatem do poprawienia rentowności młynów. Przy 10-12 pasażach wymiałowych zastąpienie walców tradycyjnych walcami samoszorstkującymi zapewnia zwiększenie wyciągu mąki przynajmniej o 2-3 % i ok. 3% wzrost wyciągu ogólnego.Walce nowego typu umożliwiają, przy zachowaniu dotychczasowego wyciągu, zwiększenie zdolności przemiałowej młyna o 5-10% (większe obciążenia szczeliny), bądź skrócenie wymielania o 1-2 pasaże.

Zaletą ich jest również to, że mniej się nagrzewają, mają mniejszą tendencję do zawijania mlewa i długi czas pełnej przydatności technologicznej.
Dzięki zastosowaniu walców samo-szorstkujacych uzyskuje się również lepszą jakość mąki w porównaniu do otrzymanej za pomocą walców tradycyjnych (większy wyciąg mąk jasnych).

 

Regeneracja walców

Oprócz nowych walców proponujemy Państwu w niezwykle atrakcyjnych cenach profesjonalną regenerację wszelkiego typu walców: rowkowanie, ostrzenie, matowanie, szlifowanie oraz wyważanie.
Zapraszamy do kontaktu: +48 508 377 185

Galeria

View the embedded image gallery online at:
http://spomax.pl/index.php/pl/oferta/walce#sigProGalleria9f5a69d7ed