Mieszarka MPL

Mieszarka pozioma MPL stosowana może być do mieszania różnych gatunków mąk, otrąb lub mieszanek paszowych z dodatkami i polepszaczami w celu uzyskania jednorodnych struktur produktu końcowego (homogenizacja).

Podstawowe zastosowanie w przemyśle młynarskim i paszowym oraz wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba uzyskania jednorodnego, suchego i sypkiego produktu.

Budowa

Mieszarka pozioma MPL składa się z następujących zasadniczych elementów / zespołów:

  • koryta części podającej z zasypami w ilości i wielkości odpowiednio do potrzeb,
  • koryta części mieszającej z zasypem i wysypem odpowiednio do potrzeb oraz pokrywami wyczystkowymi,
  • wałka transportująco - mieszającego z odpowiednim ułożyskowaniem w łożyskach końcowych i pośrednich,
  • układu napędowego (motoreduktor, sprzęgło).

Zależnie od potrzeb możliwe jest wykonanie ze stali zwykłej i/lub kwasoodpornej. W wykonaniu ze stali zwykłej wewnętrzne powierzchnie malowane są farbami dopuszczonymi do kontaktu z produktami spożywczymi.

Zasypy w pokrywach mieszarki mogą być wykonywane przez klienta – dostosowane do projektu technologicznego lub przez producenta zgodnie z zamówieniem.

Wysyp standardowo jeden wykonany jest jak na rysunku. Po uzgodnieniach możliwe jest wykonanie drugiego w różnych ich rozmieszczeniach i kształtach.

Zasada działania

Mieszarka jest urządzeniem o działaniu ciągłym. W procesie technologicznym mieszania zasilanie produktem następuje grawitacyjnie poprzez zasypy usytuowane w części podającej i części mieszającej (dla dodatków). Zadawany produkt transportowany jest i wstępnie przemieszany w strefie podającej (ślimakiem) i dalej przesuwany do strefy mieszającej, gdzie poprzez odpowiednio usytuowane zasypy dozowane są dodatki i wymieszane (łopatkami) z produktem ze strefy podającej. Po wymieszaniu jednorodny produkt poprzez wysyp kierowany jest do odbioru.

Dane techniczne

Wydajność 30 t/h (dla mąki) 
Średnica nominalna 315 mm 
Prędkość obrotowa ślimaka/łopatek ~200 obr/min 
Długość części mieszającej 6 m 
Długość części mieszającej i podającej do ~12 m do ~8 m
Moc 11 kW 7,5 kW
Wymiary gabarytowe - długość - szerokość - wysokość 13400 mm 580 mm 515 mm 9400 mm 580 mm 515 mm
Masa netto ~1,2 t ~0,9 t
Waga LIBRA
Waga LIBRA służy do automatycznego odważania masy w przesypie materiałów…
Wybieraki wibracyjne WWS
Wybierak wibracyjny WWS może służyć do wspomagania równomiernego wypływu z…
Mieszarka MPL
Mieszarka pozioma MPL stosowana może być do mieszania różnych gatunków…
Przenośniki łańcuchowe SPR
Przenośniki łańcuchowe SPR przeznaczone są do poziomego transportu produktów ziarnistych,…
Wychwytywacz magnetyczny WM3
Wychwytywacze magnetyczne WM3 są nowoczesnymi urządzeniami przeznaczonymi do oczyszczania z…
Wychwytywacz magnetyczny WM4
Wychwytywacze magnetyczne WM4 są nowoczesnymi urządzeniami przeznaczonymi do oczyszczania z…