Waga LIBRA

Waga LIBRA służy do automatycznego odważania masy w przesypie materiałów sypkich, mącznych, pylistych i ziarnistych, w tym również zawieszających się i trudno-sypkich. Może służyć jako regulator przepływu, po nastawieniu wymaganej przepustowości (np.: w zastosowaniu przed procesem rozdrabniania w młynie - przed I śrutem). Wagę stosuje się najczęściej pod zbiornikami lub urządzeniami transportowymi podającymi ważony produkt.

Waga LIBRA specjalnie zaprojektowana pod kątem zastosowania w systemach nadzoru produkcji w młynie.

 

Zalety i ogólne informacje o systemie

 • system przeznaczony jest do analizy przemiału i przepływu produktów na podstawie danych z wag
 • elementy systemu (wersja maksymalna): wagi 2-16 szt., komputer przemiałowy z panelem operatorskim dotykowym ¼ VGA, oprogramowanie, technologia WEB (oprogramowanie przystosowane do technologii internetowej)
 • możliwość uzyskiwania informacji o produktach końcowych, m.in.: ilość produktów, zmienność w czasie, dostęp do zdarzeń obecnych i minionych, możliwość analizy pracy młyna i oceny uzyskiwanych efektów
 • pełna kontrola nad przebiegiem procesu przemiału dzięki zastosowaniu najnowszych technologii
 • duża rozpiętość osiąganych parametrów wag LIBRA umożliwia stosowanie systemu zarówno w młynach, jak i w innych liniach technologicznych z surowcami sypkimi
 • oprogramowanie systemu nadzoru produkcji w młynie tworzone jest dla każdego obiektu indywidualnie; uwzględniana jest specyfika obiektu pod względem projektowym, technologicznym oraz indywidualnych oczekiwań klienta


Funkcje wagi LIBRA

 • automatyczne zerowanie przed każdym rozpoczęciem cyklu
 • sumowanie odważonych porcji [kg]
 • zerowanie sumy (na hasło)
 • określanie bieżącego przepływu chwilowego i średniego [t/h]
 • stabilizowanie zadanego przepływu
 • wyłączanie wagi po uzyskaniu zadanej wartości sumy granicznej
 • ustawianie parametrów wagi i komunikacji oraz kalibracja wagi
 • komunikacja łączem szeregowym RS-485 z protokołem Modbus RTU
Typ Wydajność nominalna ważenia [m3/h] Objętość netto zbiornika wagowego [dm3] Zapotrzebowanie na sprężone powietrze [m3/h] Masa maksymalna z produktem [kg]
LIBRA-24 6 24 1,2 219
LIBRA-80 20 80 5,7 412
LIBRA-120 30 120 5,7 471
LIBRA-200 50 200 5,9 608
LIBRA-300 75 300 5,9 745
LIBRA-500 125 500 8,9 1010
Waga LIBRA
Waga LIBRA służy do automatycznego odważania masy w przesypie materiałów…
Wybieraki wibracyjne WWS
Wybierak wibracyjny WWS może służyć do wspomagania równomiernego wypływu z…
Mieszarka MPL
Mieszarka pozioma MPL stosowana może być do mieszania różnych gatunków…
Przenośniki łańcuchowe SPR
Przenośniki łańcuchowe SPR przeznaczone są do poziomego transportu produktów ziarnistych,…
Wychwytywacz magnetyczny WM3
Wychwytywacze magnetyczne WM3 są nowoczesnymi urządzeniami przeznaczonymi do oczyszczania z…
Wychwytywacz magnetyczny WM4
Wychwytywacze magnetyczne WM4 są nowoczesnymi urządzeniami przeznaczonymi do oczyszczania z…