Rzutniki kaszkowe RZK, RZI, RZE

Rzutniki są niezawodnym urządzeniem służącym do wspomagania procesu przemiału zboża.
Stosowane są do rozbijania płatków mlewa pochodzących z walców gładkich pasaży wymiałowych, jak również do wydzielania drobinek mąki, które mogą przylegać do otrąb. Rzutniki tarczowe typu RZE służą także do dezynsekcji ziarna i mąki.

 

Rzutniki mogą pracować niezależnie, jak również jako urządzenia wspomagające mlewnik. Mogą być instalowane w każdym pasażu wymiałowym. Najlepsze rezultaty uzyskuje się jednak w pasażach (z walcami gładkimi) wymielających kaszki średnie i drobne oraz miały grube. Celowe jest stosowanie rzutników do wymielania kaszek żytnich po walcach rowkowanych.

Jako samodzielne urządzenia mielące rzutniki mogą być instalowane, np.: przed sortownikiem kaszek pierwszego i drugiego pasażu śrutowania. Mogą pracować także jako urządzenia zastępujące mlewnik wymielający niektóre kaszki i miały.

Intensywność działania wspomagającego wymielanie uzależniona jest od typu zastosowanego rzutnika. Jest ona wyższa w rzutnikach kanałowych i igłowych, niższa w rzutnikach tarczowych (typu „entoleter”).

Zalety i ogólne informacje

  • zastosowanie rzutników po walcach gładkich pasaży wymiałowych umożliwia, w zależności od twardości ziarna, 10-25% przyrost mąki pasażowej bez zwiększania jej popiołowości
  • zwiększenie efektywności przesiewania odsiewacza
  • produkt wewnątrz rzutnika wyrzucany jest odśrodkowo w kierunku ścianek, ulegając rozdrabnianiu bez zmiany swoich właściwości
  • skrócenie linii wymielającej
  • eliminacja szkodników we wszystkich stadiach rozwoju, zarówno w ziarnie jaki i mące
Wialnia kaszkowa PF-2000
Wialnia kaszkowa trzypokładowa PF 2000 jest urządzeniem niezbędnym do produkcji…
Mlewnik walcowy FMO-5A
Mlewniki FMO-5A służą do mielenia i łamania ziaren zbóż. Zaprojektowane…
Mlewnik walcowy FMO-6A
Mlewniki FMO-6A służą do mielenia i łamania ziaren zbóż. Zaprojektowane…
Mlewnik walcowy FMO-7A
Mlewniki FMO-7A służą do mielenia i łamania ziaren zbóż. Zaprojektowane…
Mlewnik walcowy HLW-1
Mlewnik HLW-1A przeznaczony jest do intensywnego przemiału pszenicy, żyta, kukurydzy,…
Mlewnik walcowy HLW-2
Mlewnik HLW-2A przeznaczony jest do intensywnego przemiału pszenicy, żyta, kukurydzy,…
Mlewnik walcowy MWP
Mewnik MWP przeznaczony jest do rozdrabniania pszenicy, żyta, kukurydzy i…
Odsiewacz SFA i SFC
Odsiewacze kwadratowe typu SFA i SFC charakteryzują się bardzo wysokimi…
Odsiewacz kontrolny SKA-800
Odsiewacz kontrolny SKA-800 przeznaczony jest do sortowania zmielonych produktów zbożowych…
Rzutnik kaszkowy RK 1-30
Rzutniki kaszkowe RK-1-30 i RK-1-30 D jest przeznaczone są do…
Rzutniki kaszkowe RZK, RZI, RZE
Rzutniki są niezawodnym urządzeniem służącym do wspomagania procesu przemiału zboża.Stosowane…