Odsiewacz SFA i SFC

Odsiewacze kwadratowe typu SFA i SFC charakteryzują się bardzo wysokimi parametrami odsiewania. Zapewniają dużą powierzchnię odsiewania w porównaniu do zajmowanej przestrzeni. Służą do odsiewania produktów śrutowych, kaszkowych i mącznych oraz sortowania ziarna. Znajdują zastosowanie w zakładach przetwórstwa zbożowego, w młynach pszennych, żytnich i ryżowych oraz palarniach kawy.

 

 


Zalety i ogólne informacje:

  • wysoka wydajność odsiewania uzyskiwana dzięki zastosowaniu (w zależności od objętości produktu), ram o różnej wysokości oraz ram pośrednich(dystansowych),
  • duża powierzchnia odsiewania,
  • skuteczne odsiewanie oraz precyzyjny podział produktu umożliwiają uzyskanie większego wyciągu ogólnego
  • solidne i estetyczne wykonanie ram i ramek wkładowych (połączenie drewna z laminatem)
  • zastosowanie elementów czyszczących (gurtowych lub z tworzywa sztucznego)
  • łatwe wkładanie i wyjmowanie ram oraz obsługa urządzenia
  • konstrukcja ram oraz ich ułożenie zapobiegają gnieżdżeniu się insektów
  • zastosowanie klamry zaciskowej i specjalnego sposobu uszczelnienia drzwi umożliwia dokładne i szczelne zamknięcie drzwi odsiewacza
  • po umieszczeniu wszystkich ram w działach sitowych, zostają one szczelnie dociśnięte przy użyciu dostępnych z zewnątrz (z przodu urządzenia) pokręteł powodujących /umożliwiających równomiernedociskanie ram w czterech narożnikach.
Wialnia kaszkowa PF-2000
Wialnia kaszkowa trzypokładowa PF 2000 jest urządzeniem niezbędnym do produkcji…
Mlewnik walcowy FMO-5A
Mlewniki FMO-5A służą do mielenia i łamania ziaren zbóż. Zaprojektowane…
Mlewnik walcowy FMO-6A
Mlewniki FMO-6A służą do mielenia i łamania ziaren zbóż. Zaprojektowane…
Mlewnik walcowy FMO-7A
Mlewniki FMO-7A służą do mielenia i łamania ziaren zbóż. Zaprojektowane…
Mlewnik walcowy HLW-1
Mlewnik HLW-1A przeznaczony jest do intensywnego przemiału pszenicy, żyta, kukurydzy,…
Mlewnik walcowy HLW-2
Mlewnik HLW-2A przeznaczony jest do intensywnego przemiału pszenicy, żyta, kukurydzy,…
Mlewnik walcowy MWP
Mewnik MWP przeznaczony jest do rozdrabniania pszenicy, żyta, kukurydzy i…
Odsiewacz SFA i SFC
Odsiewacze kwadratowe typu SFA i SFC charakteryzują się bardzo wysokimi…
Odsiewacz kontrolny SKA-800
Odsiewacz kontrolny SKA-800 przeznaczony jest do sortowania zmielonych produktów zbożowych…
Rzutnik kaszkowy RK 1-30
Rzutniki kaszkowe RK-1-30 i RK-1-30 D jest przeznaczone są do…
Rzutniki kaszkowe RZK, RZI, RZE
Rzutniki są niezawodnym urządzeniem służącym do wspomagania procesu przemiału zboża.Stosowane…