Maszyny młyna właściwego

Wialnia kaszkowa trzypokładowa PF 2000 jest urządzeniem niezbędnym do produkcji semoliny. Znajduje zastosowanie w młynach mącznych i semolinowych.

Mlewniki FMO-5A służą do mielenia i łamania ziaren zbóż. Zaprojektowane są do uzyskiwania mąki i semoliny w młynach mącznych i semolinowych.

Mlewniki FMO-6A służą do mielenia i łamania ziaren zbóż. Zaprojektowane są do uzyskiwania mąki i semoliny w młynach mącznych i semolinowych.

Mlewniki FMO-7A służą do mielenia i łamania ziaren zbóż. Zaprojektowane są do uzyskiwania mąki i semoliny w młynach mącznych i semolinowych.

Mlewnik HLW-1A przeznaczony jest do intensywnego przemiału pszenicy, żyta, kukurydzy, oraz pozostałych zbóż, a także innych surowców pochodzenia roślinnego i mineralnego.

Mlewnik HLW-2A przeznaczony jest do intensywnego przemiału pszenicy, żyta, kukurydzy, oraz pozostałych zbóż, a także innych surowców pochodzenia roślinnego i mineralnego.

Mewnik MWP przeznaczony jest do rozdrabniania pszenicy, żyta, kukurydzy i innych zbóż, a także surowców ziarnistych pochodzenia roślinnego i mineralnego.

Odsiewacze kwadratowe typu SFA i SFC charakteryzują się bardzo wysokimi parametrami odsiewania. Zapewniają dużą powierzchnię odsiewania w porównaniu do zajmowanej przestrzeni. Służą do odsiewania produktów śrutowych, kaszkowych i mącznych oraz sortowania ziarna. Znajdują zastosowanie w zakładach przetwórstwa zbożowego, w młynach pszennych, żytnich i ryżowych oraz palarniach kawy.

Odsiewacz kontrolny SKA-800 przeznaczony jest do sortowania zmielonych produktów zbożowych powstałych w wyniku technologicznego procesu przemiału w młynach.

Rzutniki kaszkowe RK-1-30 i RK-1-30 D jest przeznaczone są do rozbijania i spulchniania mlewa spłatkowanego na walcach gładkich; wspomagają przemiał na pasażach kaszkowych.

Rzutniki są niezawodnym urządzeniem służącym do wspomagania procesu przemiału zboża.
Stosowane są do rozbijania płatków mlewa pochodzących z walców gładkich pasaży wymiałowych, jak również do wydzielania drobinek mąki, które mogą przylegać do otrąb. Rzutniki tarczowe typu RZE służą także do dezynsekcji ziarna i mąki.

Wialnia kaszkowa PF-2000
Wialnia kaszkowa trzypokładowa PF 2000 jest urządzeniem niezbędnym do produkcji…
Mlewnik walcowy FMO-5A
Mlewniki FMO-5A służą do mielenia i łamania ziaren zbóż. Zaprojektowane…
Mlewnik walcowy FMO-6A
Mlewniki FMO-6A służą do mielenia i łamania ziaren zbóż. Zaprojektowane…
Mlewnik walcowy FMO-7A
Mlewniki FMO-7A służą do mielenia i łamania ziaren zbóż. Zaprojektowane…
Mlewnik walcowy HLW-1
Mlewnik HLW-1A przeznaczony jest do intensywnego przemiału pszenicy, żyta, kukurydzy,…
Mlewnik walcowy HLW-2
Mlewnik HLW-2A przeznaczony jest do intensywnego przemiału pszenicy, żyta, kukurydzy,…
Mlewnik walcowy MWP
Mewnik MWP przeznaczony jest do rozdrabniania pszenicy, żyta, kukurydzy i…
Odsiewacz SFA i SFC
Odsiewacze kwadratowe typu SFA i SFC charakteryzują się bardzo wysokimi…
Odsiewacz kontrolny SKA-800
Odsiewacz kontrolny SKA-800 przeznaczony jest do sortowania zmielonych produktów zbożowych…
Rzutnik kaszkowy RK 1-30
Rzutniki kaszkowe RK-1-30 i RK-1-30 D jest przeznaczone są do…
Rzutniki kaszkowe RZK, RZI, RZE
Rzutniki są niezawodnym urządzeniem służącym do wspomagania procesu przemiału zboża.Stosowane…