Separator sitowo-wibracyjny z kanałem pneumatycznym SSW+KPO

Separator sitowy wibracyjny przeznaczony jest do oczyszczania zboża z zanieczyszczeń większych i mniejszych od ziarna oraz z zanieczyszczeń lżejszych od ziarna przy zastosowaniu kanału pneumatycznego.

     Typ                                                                                        Max. wydajność [t/h]  Zapotrzebowanie powietrza [m3/min]  Opór [Pa]  Moc [kW]  Masa  Kubatura [m3] 
Czyszcz. wstępne Czyszcz. właściwe Netto Brutto
SSW100/100C + KPO100 8 87 500÷600 2x0,35 438 478 5,2
SSW100/100P + KPO100 33 87 500÷600 2x0,35 440 480 5,6
SSW100/150C + KPO100 12 87 500÷600 2x0,35 608 651 6,8
SSW100/150P + KPO100 50 87 500÷600 2x0,35 610 653 7,3
SSW100/200C + KPO100 16 87 500÷600 2x0,35 810 867 8,4
SSW100/200P + KPO100 66 87 500÷600 2x0,35 813 870 9,1
SSW150/200C + KPO150 24 130 500÷600 2x0,68 1105 1184 14,6
SSW150/200P + KPO150 100 130 500÷600 2x0,68 1108 1187 15,4

 

Uwaga:

Wydajność podano dla pszenicy i żyta o wilgotności do 15% i zanieczyszczeniu do 2÷3% (normalne). Dla ziarna o wyższej wilgotności i zanieczyszczeniu wydajność jest znacznie niższa (np. przy wilgotności przekraczającej 22% - maksimum 50% wydajności).

Dla kukurydzy wydajność jest mniejsza – ok. 90%.

Dla jęczmienia wydajność jest mniejsza – ok. 80%.

Budowa

Separator sitowy – wibracyjny składa się z:

  • korpusu z zamontowanymi pokładami sitowymi – górnym oraz dolnym; pokłady zabezpieczone są za pomocą belek blokujących;
  • wymiary pokładu sitowego:

- szer.= 995 mm, dł.=1000 mm dla SSW100/100,
- szer.= 995 mm, dł.=1500 mm dlaSSW100/150,
- szer.= 995 mm, dł.=2000 mm dla SSW100/200,
- szer.= 1495 mm, dł.=2000 mm dla SSW150/200,

Pokład sitowy standardowo składa się jednego lub dwóch sit o długościach 750 mm lub 1000 mm. W razie potrzeby, w przypadku małej ilości miejsca na obiekcie, ze względu na konieczność demontażu sit wykonuje się inny podział – wykonanie specjalne.

Elementami korpusu są również:

  • wylot produktu,
  • wyloty zanieczyszczeń

- większych od zboża,
- mniejszych od zboża,

  • skrzynia wlotowa produktu,
  • rama wsporcza z amortyzatorami,
  • zespół napędowy wymuszający ruch wibracyjny urządzenia,
  • konstrukcja wsporcza z zamontowanym króćcem wlotowym produktu,
  • króciec wlotowy.


Kanał pneumatyczny wykonany w kształcie prostopadłościanu posiada wewnętrzną przestawną ścianę oraz przepustnicę powietrza w celu optymalnego ustawienia najkorzystniejszego efektu czyszczenia.

Zasada działania

Ziarno przeznaczone do czyszczenia doprowadzane jest do urządzenia króćcem wlotowym na górny pokład sit. Przechodząc po drodze przez skrzynię wlotową zostaje rozprowadzone na całą szerokość górnego sita.
Na górnym pokładzie zostają wydzielane zanieczyszczenia „grube”(większe od ziarna), takie jak: sznurki, kłosy, słoma, kamienie, szkło, drewno, itp. Są one wyprowadzane górnym bocznym wylotem poza maszynę.
Ziarno z zanieczyszczeniami mniejszymi przechodzi na dolny pokład sit, na którym zostają wydzielone zanieczyszczenia „drobne”(mniejsze od ziarna), takie jak: ziarno drobne i połamane, nasiona chwastów oraz piasek. Zanieczyszczenia te są wyprowadzone dolnym bocznym kanałem poza maszynę. Zlot z dolnego pokładu sit stanowi oczyszczone ziarno, które trafia do centralnego wylotu separatora.

Ziarno wpada do kanału pneumatycznego i opada grawitacyjnie do wylotu. Równocześnie z masy ziarna wydzielane są zanieczyszczenia lekkie i kierowane są do instalacji aspiracyjnej.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach oraz wyglądzie urządzenia w miarę jego udoskonalania.

Stabilizator strumienia ziarna SSZ-e
Elektroniczny stabilizator strumienia ziarna SSZ-e służy do grawimetrycznego stabilizowania przepływu…
Separator sitowo-wibracyjny z kanałem pneumatycznym SSW+KPO
Separator sitowy wibracyjny przeznaczony jest do oczyszczania zboża z zanieczyszczeń…
Suchy oddzielacz kamieni SOK
Suchy oddzielacz kamieni SOK jest nowoczesną maszyną czyszczącą do zboża.…
Maszyna szorująca MSZ-15
Maszyna szorująca jest nowoczesną maszyną czyszczącą do zboża. Urządzenie stosowane…