Suchy oddzielacz kamieni SOK

Suchy oddzielacz kamieni SOK jest nowoczesną maszyną czyszczącą do zboża. Maszyna ta charakteryzuje się dużą wydajnością, małymi wymiarami gabarytowymi oraz niewielkim zapotrzebowaniem mocy i powietrza.

Dzięki zastosowaniu dwóch pokładów sitowych służy do rozdziału zboża na dwie frakcje, ciężką i lekką, z jednoczesnym wydzieleniem ze zboża lub innych produktów ziarnistych, takich zanieczyszczeń jak: kamienie, kawałki metalu i szkła.
Suchy oddzielacz kamieni SOK znajduje zastosowanie głównie w czyszczarniach młynów zbożowych przemielających pszenicę. Na pierwszym pokładzie sitowym przy odpowiedniej regulacji strumienia powietrza można doprowadzić do uzyskania bardzo lekkiej frakcji, w ilości 2-3%, nie nadającej się do przemiału lub rozsortować zboże na frakcję lekką i ciężką w stosunku 30/70% stosując w schemacie technologicznym oddzielną linię czyszczenia frakcji lekkiej.

 

Dane techniczne

      Typ             

 Wydajność dla pszenicy 
[t/h]

 Zapotrzebowanie powietrza
[m3/min]
Opór
[Pa]
 Zainstalowana moc 
[kW]
 Waga
[kg]
SOK-15K 15 130  max 1200   2x0,68 673
SOK-20K 20 150  max 1200  2x0,68 797


Budowa

Podstawowe zespoły suchego oddzielacza kamieni SOK to:

 • korpus (1) z zamontowanymi ramami sitowymi - górną (10) oraz dolną (11); ramy zabezpieczone są belkami (12,13) blokowanymi elementami (14,15); wymiary ram -szer.=1245 mm, dł.=1100 mm; elementami korpusu są również:
 • wylot produktu:
 • frakcja lekka (16),
 • frakcja ciężka (17),
 • wylot kamieni (18),
 • pokrywa (2) z wziernikami pozwalającymi obserwować pracę sit,
 • wlot produktu (6) z zaworem klapowym regulowanym sprężyną powrotną,
 • rama wsporcza (3) z amortyzatorami,
 • zespół napędowy (9) wymuszający ruch wibracyjny urządzenia,
 • konstrukcja wsporcza (4) do której zamontowane są:
 • rura wlotowa produktu (5),
 • wylot powietrza (7) z klapą regulowaną za pomocą zespołu regulacyjnego (8),
 • manometr,
 • kanał wylotowy (20),
 • zbiornik na kamienie (19).

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach oraz wyglądzie urządzenia w miarę jego udoskonalania.

Stabilizator strumienia ziarna SSZ-e
Elektroniczny stabilizator strumienia ziarna SSZ-e służy do grawimetrycznego stabilizowania przepływu…
Separator sitowo-wibracyjny z kanałem pneumatycznym SSW+KPO
Separator sitowy wibracyjny przeznaczony jest do oczyszczania zboża z zanieczyszczeń…
Suchy oddzielacz kamieni SOK
Suchy oddzielacz kamieni SOK jest nowoczesną maszyną czyszczącą do zboża.…
Maszyna szorująca MSZ-15
Maszyna szorująca jest nowoczesną maszyną czyszczącą do zboża. Urządzenie stosowane…