Wydrukuj tę stronę

Maszyna szorująca MSZ-15

Maszyna szorująca jest nowoczesną maszyną czyszczącą do zboża. Urządzenie stosowane jest w liniach technologicznych przygotowania ziarna pszenicy do przemiału.

Przeznaczona jest do powierzchniowego oczyszczania ziarna z pyłu, piasku, łuski oraz wydzielania zanieczyszczeń organicznych, a ponadto do obniżania mikro-flory bakteryjnej.

W połączeniu z kanałem pneumatycznym maszyna szorująca umożliwia dodatkowo wydzielenie zanieczyszczeń lżejszych od ziarna.


Charakterystyka techniczna

 Typ MSZ-15
 Wydajność [t/h] 15
 Moc [kW] 18,5
 Masa netto [kg] 590
 Masa brutto [kg] 760
 Kubatura [m3] 3


Urządzenie emituje hałas o natężeniu nie przekraczającym 80÷85 dB (A).

Budowa
MS-15 rys.1
Podstawowe zespoły maszyny szorującej to:
• korpus (1) stanowiący konstrukcję nośną,
• drzwi (1),
• wirnik kpl (3) składający się z wału oraz przykręconych do niego listew bijakowych,
• płaszcz sitowy składający się z dwóch części skręconych ze sobą śrubami (4),
• zespół napędowy (5) składający się z silnika elektrycznego, przekładni pasowej oraz osłony napędu (6),
• króciec wlotowy produktu „a” (7),
• króciec wylotowy produktu „b” (8),
• wylot zanieczyszczeń „c” (9).

Działanie

Ziarno przeznaczone do oczyszczenia doprowadzane jest do urządzenia króćcem wlotowym „a” (7). Proces oczyszczania następuje w przestrzeni roboczej urządzenia, czyli pomiędzy wirnikiem a płaszczem sitowym.

Oczyszczenie ziarna uzyskuje się poprzez:
• tarcie ziarna o ziarno,
• tarcie ziarna o elementy robocze wirnika (listwy bijakowe),
• tarcie ziarna o płaszcz sitowy.

Skutkiem powyższych działań mniejsze cząstki rozdrobnionych zanieczyszczeń przesiewają się przez płaszcz sitowy i odprowadzane są wylotem „c” (9) natomiast większe cząstki zanieczyszczeń (oddzielona łuska) wydzielone zostają w kanale pneumatycznym (współpracującym z maszyną szorującą), do którego przechodzą wraz z ziarnem wylotem „b” (8).

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach oraz wyglądzie urządzenia w miarę jego udoskonalania.