Pneumocyklon PPC

Pneumocyklon PPC stosowany jest w pionie transportu pneumatycznego, a jego zadaniem jest oddzielenie produktu od powietrza transportującego. Działa na zasadzie siły odśrodkowej.

 

Budowa

Konstrukcja pneumocyklonu składa się z:

  • korpusu stożkowego ze stycznie usytuowanym wlotem powietrza, dw wewnątrz którego znajduje się rura wylotowa powietrza d2. Wlot powietrza może być usytuowany po stronie lewej – L lub prawej – P. W dolnej części stożka znajduje się otwór wylotowy produktu d3.
  • przepustnicy zamontowanej na rurze wylotowej powietrza d2, służącej do regulacji parametrów przepływającego powietrza w pionie transportu pneumatycznego.


Przepustnice stosowane w pneumocyklonach

Podajnik celkowy podwagowy PCP
Podajniki (dozowniki) celkowe podwagowe mogą być stosowane: w instalacjach transportu…
Śluzy SLU
Śluzy SLU mogą być stosowane:• w instalacjach transportu pneumatycznego (ssącego…
Zasilacze śluzowe ZLU
Zasilacze śluzowe ZLU stosowane są do podawania produktów sypkich do…
Filtrocyklony FRW
Filtry rękawowe FRW są przeznaczone do czyszczenia powietrza z pyłów…
Dmuchawy typu Roots'a
Dmuchawy Roots’a są maszynami wyporowymi (o niskich ciśnieniach i dużych…
Zasuwy pneumatyczne ZPP-3
Zasuwa podzbiornikowa pneumatyczna ZPP-3 służy do odcinania przepływu surowców sypkich…
Pneumocyklon PPC
Pneumocyklon PPC stosowany jest w pionie transportu pneumatycznego, a jego…