Filtrocyklony FRW

Filtry rękawowe FRW są przeznaczone do czyszczenia powietrza z pyłów w ciągach wentylacyjnych, odpylających (aspiracyjnych) oraz transportu pneumatycznego.

Mogą być podłączone w układzie indywidualnym lub instalacji grupowej. Pracują w instalacjach o ciśnieniu roboczym:
• przy podciśnieniu – do 0,5 bar (0,05 MPa)
• przy nadciśnieniu – do 0,05 bar (0,005 MPa)

 

Filtr rękawowy może być wykonany na życzenie klienta w różnych, specjalnych konfiguracjach uzależnionych od zastosowania. Poszczególne części obudowy wykonane są z dużą dokładnością, co umożliwia ich obracanie względem siebie. Materiały na wykonanie filtrów zapewniają bezpieczeństwo elektrostatyczne.

Charakterystyka techniczna

Podciśnienie robocze do 0,5 bar (0,05 MPa)
Nadciśnienie robocze do 0,05 bar (0,005 MPa)
Opór filtra 0,01-0,018 bar (0,001-0,0018 MPa)
Opór rękawów filtracyjnych 0,005-0,01 bar (0,0005-0,001 MPa)
Dopuszczalna koncentrajca pyłu w powietrzu doprowadzanym 300 g/m3
Obciążenie jednostkowe tkaniny filtracyjnej (wg projektu, w zależności od radzaju produktu, miałkości, itp.) 1-8m3/min/m2
Ciśnienie sprężonego powietrza 6+1 bar (0,6+0,1 MPa)
Skuteczność odpylania 99,8%
Zakres regulacji czasu przerwy między impulsami 10-600 s
Okres otwarcia zaworu 0,1-2 s

 

Zasada działania

Zapylone powietrze wprowadzone jest do filtra otworem wlotowym usytuowanym stycznie (wykonanie A,B,C). Wskutek działania siły odśrodkowej następuje wstępne oczyszczenie powietrza przez wytrącenie grubszych i cięższych cząstek, które opadają w dół do otworu wylotowego stożka. Powietrze przepływa przez rękawy filtracyjne i otwory w płycie środkowej i oczyszczone wychodzi na zewnątrz poprzez otwór wylotowy w głowicy. Drobne cząstki pyliste gromadzą się na zewnętrznej powierzchni rękawów filtracyjnych. Rękawy są co pewien czas regenerowane (oczyszczane) grupowo (lub pojedynczo) za pomocą gwałtownego wstrząsu spowodowanego impulsem powietrza wypływającego ze zbiornika po otwarciu elektrozaworu. Zrzucone z rękawa cząstki pyłu opadają do wylotu części stożkowej (wykonanie A), wybieraka okrągłego (wykonanie B) skąd są wydalane poprzez śluzę lub bezpośrednio do aspirowanego zbiornika (wykonanie C,D,E).

Podajnik celkowy podwagowy PCP
Podajniki (dozowniki) celkowe podwagowe mogą być stosowane: w instalacjach transportu…
Śluzy SLU
Śluzy SLU mogą być stosowane:• w instalacjach transportu pneumatycznego (ssącego…
Zasilacze śluzowe ZLU
Zasilacze śluzowe ZLU stosowane są do podawania produktów sypkich do…
Filtrocyklony FRW
Filtry rękawowe FRW są przeznaczone do czyszczenia powietrza z pyłów…
Dmuchawy typu Roots'a
Dmuchawy Roots’a są maszynami wyporowymi (o niskich ciśnieniach i dużych…
Zasuwy pneumatyczne ZPP-3
Zasuwa podzbiornikowa pneumatyczna ZPP-3 służy do odcinania przepływu surowców sypkich…
Pneumocyklon PPC
Pneumocyklon PPC stosowany jest w pionie transportu pneumatycznego, a jego…