Zasuwy pneumatyczne ZPP-3

Zasuwa podzbiornikowa pneumatyczna ZPP-3 służy do odcinania przepływu surowców sypkich (tj: ziarna zbóż, susze warzywne, granulaty ), w liniach technologicznych przetwórstwa paszowego, spożywczego, chemicznego itp.

Dane techniczne

 

  • ciśnienie nominalne powietrza zasilającego - 0,6 MPa
  • napięcie prądu zasilającego - 24 V DC


Budowa

W sztywnej ramie poz.1 osadzono na rolkach poz. 4 blachę zasuwy poz. 2. W dolnej części zasuwy wykonano otwory umożliwiające zamontowanie kosza wylotowego (króciec pośredni).

Ruch posuwisto-zwrotny blachy zasuwy uzyskuje się poprzez siłownik pneumatyczny poz. 7
i zespół pneumoelektryczny poz. 8 (zastosowano elementy firmy FESTO ).

Siłownik mocowany jest w tylnej części ramy. Zespół pneumoelektryczny zamocowany jest na siłowniku, a puszka przyłączeniowa poz. 9 zamocowana jest na wsporniku poz. 6. Rama w strefie pracy tłoczyska osłonięta jest z obu stron pokrywami poz. 5 chroniąc je przed szkodliwym wpływem otoczenia.

Działanie

Otwieranie lub zamykanie zasuwy następuje poprzez doprowadzenie sprężonego powietrza do siłownika. Sterowanie ruchem tłoczyska siłownika odbywa się za pomocą zespołu pneumoelektrycznego. Skrajne położenia zasuwy ograniczone są skokiem siłownika i sygnalizowane za pomocą przetworników sygnalizacji bezstykowej.

Pracą zasuwy sterować można z centralnego pulpitu sterowniczego, jak i wyłącznikiem zainstalowanym przy zasuwie (wyłącznik i lampki sygnalizacyjne nie stanowią wyposażenia zasuwy). Prędkość ruchu zasuwy regulować można za pomocą zaworów zwrotno - dławiących zamontowanych na siłowniku.

Wyposażenie dodatkowe

Ze względu na zróżnicowanie urządzeń współpracujących, zasuwę można wyposażyć
w różne pod względem kształtu i gabarytów wysypy (króćce pośrednie).

Podajnik celkowy podwagowy PCP
Podajniki (dozowniki) celkowe podwagowe mogą być stosowane: w instalacjach transportu…
Śluzy SLU
Śluzy SLU mogą być stosowane:• w instalacjach transportu pneumatycznego (ssącego…
Zasilacze śluzowe ZLU
Zasilacze śluzowe ZLU stosowane są do podawania produktów sypkich do…
Filtrocyklony FRW
Filtry rękawowe FRW są przeznaczone do czyszczenia powietrza z pyłów…
Dmuchawy typu Roots'a
Dmuchawy Roots’a są maszynami wyporowymi (o niskich ciśnieniach i dużych…
Zasuwy pneumatyczne ZPP-3
Zasuwa podzbiornikowa pneumatyczna ZPP-3 służy do odcinania przepływu surowców sypkich…
Pneumocyklon PPC
Pneumocyklon PPC stosowany jest w pionie transportu pneumatycznego, a jego…