Podajnik celkowy podwagowy PCP

Podajniki (dozowniki) celkowe podwagowe mogą być stosowane:

  • w instalacjach transportu pneumatycznego w celu płynnego podawania produktu z wagi do instalacji,
  • w instalacjach transportu grawitacyjnego jako urządzenie dozujące.

 

Budowa

Podstawowymi elementami podajnika są:

  • korpus stalowy z prostokątnymi otworami – wlotowym i wylotowym; elementami korpusu są:
    • wyprofilowane ściany boczne
    • płyty czołowe z oprawami łożysk.


Całość skręcona śrubami.

  • zamontowany wewnątrz korpusu wirnik stalowy,
  • motoreduktor,
  • sygnalizator ruchu wirnika – tylko w wykonaniu 2 (1 – wykonanie podstawowe, 2 - wykonanie z sygnalizatorem ruchu,)


Zasada działania

Produkt kierowany do wlotu podajnika, w wyniku obrotu wirnika podawany jest równomiernie do wylotu.

Dane techniczne

Typ Łączna pojemność komór [dm3] Wydajność [m3/h] Obroty [obr/min] Zainstalowana moc [kW]
PCP 2625 8,7 max 28,0 6,4-60 0,18-,055
PCP 3330 19,3 max 62,6 6,4-60 0,18-0,55
PCP 3345 29,0 max 93,9 6,4-60 0,18-0,55
Podajnik celkowy podwagowy PCP
Podajniki (dozowniki) celkowe podwagowe mogą być stosowane: w instalacjach transportu…
Śluzy SLU
Śluzy SLU mogą być stosowane:• w instalacjach transportu pneumatycznego (ssącego…
Zasilacze śluzowe ZLU
Zasilacze śluzowe ZLU stosowane są do podawania produktów sypkich do…
Filtrocyklony FRW
Filtry rękawowe FRW są przeznaczone do czyszczenia powietrza z pyłów…
Dmuchawy typu Roots'a
Dmuchawy Roots’a są maszynami wyporowymi (o niskich ciśnieniach i dużych…
Zasuwy pneumatyczne ZPP-3
Zasuwa podzbiornikowa pneumatyczna ZPP-3 służy do odcinania przepływu surowców sypkich…
Pneumocyklon PPC
Pneumocyklon PPC stosowany jest w pionie transportu pneumatycznego, a jego…