Aspiracja i transport pneumatyczny

Podajniki (dozowniki) celkowe podwagowe mogą być stosowane:

  • w instalacjach transportu pneumatycznego w celu płynnego podawania produktu z wagi do instalacji,
  • w instalacjach transportu grawitacyjnego jako urządzenie dozujące.

 

Śluzy SLU mogą być stosowane:
• w instalacjach transportu pneumatycznego (ssącego lub tłoczącego) w celu odprowadzenia produktu poza instalację i jednoczesnego odcięcia przepływu powietrza.

Zasilacze śluzowe ZLU stosowane są do podawania produktów sypkich do instalacji transportu pneumatycznego wysokoprężnego. Maksymalne nadciśnienie do 1,0 bar.

Filtry rękawowe FRW są przeznaczone do czyszczenia powietrza z pyłów w ciągach wentylacyjnych, odpylających (aspiracyjnych) oraz transportu pneumatycznego.

Dmuchawy Roots’a są maszynami wyporowymi (o niskich ciśnieniach i dużych przepływach). Mogą pracować w procesach sprężania (jako dmuchawa) oraz ssania (jako pompa próżniowa). Przeznaczone są do wytwarzania ciągłego nadciśnienia lub podciśnienia powietrza lub gazów obojętnych. Znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie nośnik transportowanego materiału musi być wolny od zanieczyszczeń olejowych.

Zasuwa podzbiornikowa pneumatyczna ZPP-3 służy do odcinania przepływu surowców sypkich (tj: ziarna zbóż, susze warzywne, granulaty ), w liniach technologicznych przetwórstwa paszowego, spożywczego, chemicznego itp.

Pneumocyklon PPC stosowany jest w pionie transportu pneumatycznego, a jego zadaniem jest oddzielenie produktu od powietrza transportującego. Działa na zasadzie siły odśrodkowej.

Podajnik celkowy podwagowy PCP
Podajniki (dozowniki) celkowe podwagowe mogą być stosowane: w instalacjach transportu…
Śluzy SLU
Śluzy SLU mogą być stosowane:• w instalacjach transportu pneumatycznego (ssącego…
Zasilacze śluzowe ZLU
Zasilacze śluzowe ZLU stosowane są do podawania produktów sypkich do…
Filtrocyklony FRW
Filtry rękawowe FRW są przeznaczone do czyszczenia powietrza z pyłów…
Dmuchawy typu Roots'a
Dmuchawy Roots’a są maszynami wyporowymi (o niskich ciśnieniach i dużych…
Zasuwy pneumatyczne ZPP-3
Zasuwa podzbiornikowa pneumatyczna ZPP-3 służy do odcinania przepływu surowców sypkich…
Pneumocyklon PPC
Pneumocyklon PPC stosowany jest w pionie transportu pneumatycznego, a jego…