Krajalnica walcowa MKW 1628

Krajalnica walcowa MKW 1628 przeznaczona jest do produkcji kaszy łamanej i perłowej z jęczmienia obłuszczonego, a także do rozdrabniania ziarna zbóż, gryki, roślin strączkowych, kukurydzy oraz suszu z warzyw (np.: marchwi, ziemniaków), na frakcje o dużym stopniu jednorodności, znikomym udziale frakcji pylistych.


Można jej również używać do rozdrabniania innych produktów, po uzgodnieniu z producentem.

 


Charakterystyka techniczna

Krajalnica MKW 1628 jest samodzielnym, wolno stojącym rozdrabniaczem, wyposażonym w układ zasypowo-wysypowy oraz własny napęd. Podstawowym elementem rozdrabniacza jest jednostka rozdrabniająca MKW 1628. Umieszczona jest na ramie nośnej, do której przykręcony jest silnik elektryczny wraz z przekładnią pasową.Pozostałe elementy, tj. układ zasypowy i wysypowy należy dobrać do przerabianego materiału. Krajalnica typu MKW 1628L oraz MKW 1628 A może być używana w dwojaki sposób: jako jednostka do wbudowania w linię oraz jako samodzielny rozdrabniacz.

 

Układ zasypowy produkowany jest w trzech wersjach:

  1. kosz zasypowy
  2. zasyp rurowy I -umożliwiający podłaczenie do rurociągu przy pomocy elastycznego złącza
  3. zasyp rurowy II -umożliwiający podłączenie do rurociągu przy pomocy złącza kołnierzowego

Oprócz tego pod zasypem, wg życzenia klienta, może być umieszczona zasuwa, służąca do odcięcia dopływu produktu.

Układ wysypowy produkowany jest w czterech wersjach:

  1. wysyp rurowy I - umożliwiający podłączenie do rurociągu przy pomocy elastycznego złącza
  2. wysyp rurowy II - umożliwiający podłączenie do rurociągu przy pomocy złącza kołnierzowego lub do przenośnika ślimakowego
  3. wysyp workowy - umożliwiający rozsypywanie produktu bezpośrednio do worków. Wyposażony jest w skórzaną opaskę ,przytrzymującą worek w czasie jego napełniania
  4. wysyp prostokątny - stosowany, gdy nie ma specjalnych wymagań co do odbioru produktu (np.: do skrzyni)

Rama nośna jest konstrukcją spawaną kształtowników. Wykonywana jest w dwu wersjach - normalnej i obniżonej o 230 mm, przy czym wersja obniżona przystosowana jest do odbioru produktu przy pomocy poziomego przenośnika ślimakowego. Na życzenie klienta producent wykonuje również ramy o innej wysokości, jak również z materiałów kwasoodpornych i o podwyższonej odporności na korozję.

Zasada działania

Produkt doprowadzony grawitacyjnie z układu zasypowego, przesypuje się po magnesach wyłapujących zanieczyszczenia ferromagnetyczne, po czym opada do szczeliny roboczej, gdzie ulega rozdrobnieniu pomiędzy obracającym się walcem, a nieruchomym segmentem łukowym. Rozdrobniony produkt opada grawitacyjnie w dół do układu wysypowego.

Rozdrabniacze typu RUD
Rozdrabniacze RUD przeznaczone są do rozdrabniania surowców pochodzenia roślinnego i…
Młyn igłowy MI-250
Młyn igłowy MI-250 sluzy do rozdrabniania produktów żywnościowych, chemicznych, farmeceutyków…
Młyn igłowy MI 400
Uniwersalny młyn szerokokomorowy MI-400 przeznaczony jest do miałkiego i bardzo…
Rozdrabniacz tarczowy RT-1
Rozdrabinacz tarczowy RT-1 idealnie nadaje się do miałkiego i bardzo…
Krajalnica walcowa MKW 1628
Krajalnica walcowa MKW 1628 przeznaczona jest do produkcji kaszy łamanej…