Inne urządzenia

  • W tej części naszej strony znajdziecie Państwo urządzenia przeznaczone do rozdrabniania surowców pochodzenia roślinnego i mineralnego, farmaceutyków, barwników i substancji stosowanych w przemyśle rolnym, spożywczym oraz chemicznym.

Rozdrabniacze RUD przeznaczone są do rozdrabniania surowców pochodzenia roślinnego i mineralnego oraz do lekkiego gniecenia lub płatkowania niektórych surowców. Używane są w przemyśle rolno-spożywczym, chemicznym itp.

Młyn igłowy MI-250 sluzy do rozdrabniania produktów żywnościowych, chemicznych, farmeceutyków i barwników.

Uniwersalny młyn szerokokomorowy MI-400 przeznaczony jest do miałkiego i bardzo miałkiego rozdrabniania szerkokiej gamy produktów, zwłaszcza tam gdzie zawodzą inne systemy mielenia - gdy są to produkty maziste, kleiste, wrażliwe na podwyższone temperatury, a także zawierające duże ilości tłuszczów.

Rozdrabinacz tarczowy RT-1 idealnie nadaje się do miałkiego i bardzo miałkiego rozdrabniania produktów o niskiej wilgotności, zwłaszcza kruchych, nie powodujących zużycia ciernego (do twardości 3 wg skali Mohsa).

Krajalnica walcowa MKW 1628 przeznaczona jest do produkcji kaszy łamanej i perłowej z jęczmienia obłuszczonego, a także do rozdrabniania ziarna zbóż, gryki, roślin strączkowych, kukurydzy oraz suszu z warzyw (np.: marchwi, ziemniaków), na frakcje o dużym stopniu jednorodności, znikomym udziale frakcji pylistych.

Rozdrabniacze typu RUD
Rozdrabniacze RUD przeznaczone są do rozdrabniania surowców pochodzenia roślinnego i…
Młyn igłowy MI-250
Młyn igłowy MI-250 sluzy do rozdrabniania produktów żywnościowych, chemicznych, farmeceutyków…
Młyn igłowy MI 400
Uniwersalny młyn szerokokomorowy MI-400 przeznaczony jest do miałkiego i bardzo…
Rozdrabniacz tarczowy RT-1
Rozdrabinacz tarczowy RT-1 idealnie nadaje się do miałkiego i bardzo…
Krajalnica walcowa MKW 1628
Krajalnica walcowa MKW 1628 przeznaczona jest do produkcji kaszy łamanej…