Organy statutowe

Organy statutowe firmy FP SPOMAX SA stanowią:
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
Rada Nadzorcza, której przewodniczy Wojciech Leśniak - współwłaściciel i zarazem Dyrektor Generalny F.P. Engineering Ltd, firmy będącej właścicielem 33% pakietu akcji FP SPOMAX SA, oraz
Zarząd w następującym składzie:
Bogdan Ambroży – Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny
Zdzisław Paczkowski – Wiceprezes Zarządu – Dyrektor ds. Handlu

Kalendarium

2003
Zmiana nazwy firmy na FP SPOMAX S.A.
2000
Pozyskanie inwestora strategicznego: FP Engineering Ltd.
1995
Początek przekształceń prywatyzacyjnych.
1990
Zakup technologii i maszyn do odśrodkowego odlewania walców  
1985
Początek wdrażania techniki komputerowej. 
1981
Zmiana nazwy firmy na Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego SPOMASZ.
1967 - 1975
Budowa odlewni żeliwa oraz hali produkcyjnej o powierzchni 6560 m².
1950 - 1959
Modernizacja fabryki, pięciokrotny wzrost produkcji. 
1905
Utworzenie odlewni żeliwa.
1882
Ernst Arnold daje początek “Fabryce Machin dla Rolnictwa”.