2000

Pozyskanie inwestora strategicznego: FP Engineering Ltd.