1990

Zakup technologii i maszyn do odśrodkowego odlewania walców