Historia

panorama - spomax

W 1882 roku Ernst Arnold rozpoczął budowę Fabryki Machin dla Rolnictwa. Firma zajmowała się produkcją maszyn do uprawy i omłotu zboża oraz narzędzi rolniczych.

Intencją właścicieli był ciągły rozwój i modernizacja firmy. Dzięki podjętym działaniom w 1905 roku utworzono odlewnię, a w ciągu kolejnych lat zatrudnienie wzrosło do 150 osób.

Lata trzydzieste XX w. to intensywny rozwój produkcji maszyn młyńskich. Firma o nowej nazwie Fabryka Maszyn Młyńskich produkowała prawie pełen asortyment maszyn dla przemysłu młynarskiego. Oferowała także usługi montażowe i serwisowe.

Po drugiej wojnie światowej rozpoczął się kolejny ważny etap w historii naszej firmy, który zaowocował dalszym jej rozwojem. Firma została zmodernizowana, zaczęto stosować coraz bardziej nowoczesne technologie produkcji.

W ciągu następnych lat kolejne pokolenia umotywowanych i zaangażowanych pracowników zapracowały na światową reputację firmy. Ciągłe innowacje i kreatywność pozwoliły na tworzenie indywidualnych rozwiązań zgodnie z potrzebami naszych klientów. Dział badań i rozwoju zawsze traktowany był jako niezbędny czynnik sukcesu firmy. Ciągle rozwijaliśmy nasz program produkcji i zbieraliśmy kolejne doświadczenia, by stać się specjalistami w dziedzinie młynarstwa.

FP SPOMAX S.A. jest średniej wielkości przedsiębiorstwem o ugruntowanej pozycji rynkowej. Firma towarzyszy klientom przy podejmowaniu decyzji od fazy planowania i projektu, aż do ukończenia inwestycji. Bazując na 130-letnim doświadczeniu oferujemy bardzo dobrej jakości produkt dostosowany do potrzeb klienta, niezawodny, gwarantujący szybki i bezpieczny zwrot poniesionych nakładów finansowych. Wszystkich klientów otaczamy profesjonalną, szybką opieką serwisową dając im pewność, że ich decyzje inwestycyjne były słuszne.

Zmiana nazwy firmy na FP SPOMAX S.A.

Pozyskanie inwestora strategicznego: FP Engineering Ltd.

Początek przekształceń prywatyzacyjnych.

Zakup technologii i maszyn do odśrodkowego odlewania walców  

Początek wdrażania techniki komputerowej. 

Zmiana nazwy firmy na Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego SPOMASZ.

Budowa odlewni żeliwa oraz hali produkcyjnej o powierzchni 6560 m².

Modernizacja fabryki, pięciokrotny wzrost produkcji. 

Utworzenie odlewni żeliwa.

Ernst Arnold daje początek “Fabryce Machin dla Rolnictwa”.