Aktualności

WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
zabudowanej położonej w miejscowości Ostrów Wielkopolski przy ul. Kaliskiej 61/63
wraz z budynkami i budowlami stanowiącym własność Spółki FP SPOMAX SA
z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kaliskiej 61/63

Pliki do pobrania:

- Warunki Przetargu Pisemnego nr 1/10/2015

Załączniki:

- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2
- Załącznik nr 3

Lokalizacja:

 

Kontakt:

Informacje dodatkowe dot. przetargu można uzyskać w siedzibie spółki oraz pod nr tel. 62 592 17 17