Węgierskie Dni Młynarstwa 2015

FP Spomax corocznie uczestniczy w "Węgierskich Dniach Młynarstwa" organizowanych w miejscowości Veszprem. To największe regionalne spotkanie węgierskich przedsiębiorców z branży młynarskiej i paszowej.