News

TRAINING COURSES FOR FP SPOMAX SA EMPLOYEES

In November and December 2013 employees of FP SPOMAX took part in a series of training courses under the name "CHANGES AHEAD". The training was carried out by company BETTERFIELD from Poznań. The subject of the training concerned management of changes in a manufacturing company. The participants commitment and ingenuity in solving problems gave to them, showed the necessity of such ventures among our company's employees.
Within the training very popular were the "LEAN MANUFACTURING" working shops, which made the participants aware how much can someone achieve by using modern methods of production organization.

SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW FP SPOMAX SA 

W listopadzie i grudniu 2013 roku w FP SPOMAX SA odbył się cykl szkoleń dla pracowników firmy pod bardzo ciekawym i intrygującym tytułem „ZMIANOM NAPRZECIW”. Szkolenie przeprowadziła firma BETTERFIELD z Poznania. Tematyka tych szkoleń dotyczyła zarządzania procesami zmian w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Zaangażowanie uczestników szkolenia w pracy poszczególnych zespołów oraz otwartość i pomysłowość w rozwiązywaniu problemów stawianych przed uczestnikami, przekonuje o sporym zapotrzebowaniu na takie przedsięwzięcia wśród pracowników naszej spółki. Dużym zainteresowaniem cieszyły się przeprowadzone w ramach tego cyklu warsztaty „LEAN MANUFACTURING” uświadamiające uczestnikom jak wiele można osiągnąć stosując nowoczesne metody organizacji produkcji.